Zastupitelstvo

Starosta: Petr Ontolčík (tel. 724 342 236)
Místostarostka: Vladislava Strnadová (tel. 725 006 932)
Místostarosta: Jiří Krajíček (tel. 725 952 461)


Členové zastupitelstva
Richard Špička
Jan Navrátil
Radek Kříž
Marie Pátková
Pavel Veselý
Pavel Pivonka